A Xipanzi XA Testamenta Ga Kale a Xipanzi XA Deuteronome, Ni Joxua, Balamuli, Ni Rute 17,66 EUR*